# انتخابات

اعترافات تکان‌دهنده علی‌محمد مودب!

می‌توانستیمدر صف‌های نانقرارهای عاشقانه بگذاریمدر فروشگاه‌های بزرگ، قایم‌باشک بازی کنیمو در کارخانه‌ها شعر بخوانیماگر غم نان نبوداگر دروغ نبود می‌توانستی صدای ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 23 بازدید