# هجرت_و_اردوهای_جهادی

هم زادِ اذانِ رمضان ام... تب هم ندارم! (بر وزنِ: هم زادِ بهارم، تبِ باران دارم)

بسم رب الشهدا  خواستم از اذانِ ظهرِ بیست و پنجمین روزِ رمضان المبارکِ سالی بنویسم که با به دنیا آمدن بنده نمی دانم ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 21 بازدید